SCHOOLPLAN 2018 - 2022
 1. 2.1. Visie op ons onderwijs

  1. Gepersonaliseerd leren vanuit leerlijnen

   We willen ons onderwijs steeds beter afstemmen op wat leerlingen nodig hebben. We denken dat dit mogelijk is door ons te richten op de volgende punten:

   1. Meer autonomie voor leerlingen

   2. Werken vanuit leerlijnen

   3. Slimme inzet van ict


 2. 2.2. Overzicht resultaten

  1. Onze resultaten lagen  de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde, ook de eindtoets is steeds goed gemaakt. De resultaten van de eindtoets ziet u in het schema hieronder. 

  2. Cito eindtoets, Het Klimrek

 3. 2.3. Omgevingsfactoren

  1. Krimp

   In het voedingsgebied van onze school is er de laatste jaren sprake van krimp. Er is minder werk, gezinnen trekken weg en er komen weinig nieuwe gezinnen voor in de plek, er is dan ook sprake van een sterke vergrijzing in de omgeving van de school. Hierdoor zijn er voor alle scholen minder leerlingen en een daling van het leerlingaantal is dus iets waar we rekening mee moeten houden de komende jaren.

   Concurrentie

   Om de gevolgen van de krimp op te vangen probeert elke school om zich goed te profileren en zo toch meer leerlingen aan te trekken. We zien dat scholen veel expliciter bezig zijn met marketing en profilering, dit is iets waar we rekening mee moeten houden de komende tijd.


 4. 2.4. Kansen en bedreigingen

  1. Kansen


   Bekendheid van de school

   De school heeft een goede naam opgebouwd, door de vele activiteiten die worden georganiseerd, door de positieve sfeer op school en door betrokken ouders. We denken dat dit een goede kans is om meer nieuwe leerlingen aan te trekken de komende tijd. 

   Betrokken ouders

   Onze school kent een hoge betrokkenheid van de ouders. Ouders denken en helpen op allerlei manieren mee in de school. Uit de oudertevredenheidspeiling en uit de gesprekken die we regelmatig voeren blijkt dat de ouders tevreden zijn over de school. Dit straalt af van de school en wordt ook steeds meer bekend bij nieuwe ouders. 

  2. Bedreigingen


   Krimp

   Door de demografische krimp zijn er minder leerlingen die kiezen voor een school. Dit vormt wel een bedreiging voor onze school, bij minder leerlingen hebben we minder inkomsten en zullen we onze plannen moeten bijstellen.

   Veel concurrentie

   Door de krimp is er veel onderlinge concurrentie tussen de scholen. We zullen alles wat we doen dan ook goed moeten communiceren zodat we steeds in beeld blijven bij ouders die op zoek gaan naar een school.

   Privacybeleid 

   De komende tijd zal er veel tijd en aandacht gaan naar een goede invulling van de nieuwe AVG richtlijnen. We hebben nog veel werk te doen om dit allemaal goed neer te zetten.