SCHOOLPLAN 2018 - 2022
 1. 3.1. Huidige situatie identiteit

  1. Openbaar toegankelijke school

   Er is op onze school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving.

   Ontwikkelingen

   De komende tijd willen we meer woorden geven aan wat we onze leerlingen meegeven. We denken dan aan onderwerpen als respect, zonder vooroordelen met elkaar omgaan, omgaan met verschillen, je eigen grenzen stellen en omzien naar elkaar. Door deze thema's zelf te omschrijven kunnen we ze een vaste plek geven in bijvoorbeeld het vak burgerschap of op andere plekken in ons aanbod. 

 2. 3.2. Ambities identiteit

  1. Ambities identiteit
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Proces Budget Tijdpad
   Identiteitsdocument opstellen

   Het huidige identiteitsdocument is verouderd.

   Een helder document waarin verwoord staat hoe we aankijken tegen identiteit. 

   We bespreken dit met ouders, personeel en leerlingen. Met hulp van externen stellen we het document op. 

   2018 - 2020
   Gesprek met ouders over identiteit

   We hebben het onderwerp identiteit lange tijd niet besproken met ouders.

   De identiteit van de school is breed bekend en gedragen door de ouders van de school.

   We spreken met ouders, MR en andere betrokkenen over de ervaren identiteit van de school.

   2020 - 2021
   Folder of poster over identiteit

   We maken onze identiteit niet heel duidelijk bekend.

   Een folder of poster waarin op een heldere manier is verwoord wat de identiteit van de school is.

   We bespreken eerst de identiteit en gaan dan in gesprek met een vormgever.

   2021 - 2022