SCHOOLPLAN 2018 - 2022
 1. 5.1. Huidige situatie personeel, beschrijving expertise

 2. 5.2. Trends en ontwikkelingen rond personeel

  1. Werkdruk

   De werkdruk wordt als hoog ervaren. Dit is een onderwerp wat vaak in het nieuws komt. Het is belangrijk om te onderzoeken waardoor deze werkdruk veroorzaakt wordt om goede maatregelen te kunnen treffen. 

   Deeltijdwerk

   Landelijk gezien werkt zo'n 60% van de leerkrachten in een part time functie. In onze school is dit vergelijkbaar. Het is goed om stil te staan bij de consequenties hiervan en om vooruit te kijken en hier beleid op te formuleren.

   Specialisaties

   Steeds meer scholen beschikken over een reken- en taalspecialist. Om alle ontwikkelingen bij te houden denken we dat dit een goede ontwikkeling is. Daarnaast is het belangrijk dat leerkrachten zich blijven ontwikkelen, door het volgen van een studie of door trainingen op  maat. 


  2. Teamsamenstelling op het Klimrek

 3. 5.3. Ambities

  1. Ambities met betrekking tot personeel
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Proces en financiƫn Tijdpad
   Werkdrukverlaging

   De ervaren werkdruk is nu erg hoog. We hebben het hier regelmatig over, maar 

   Er wordt op een professionele manier gewerkt, dat zal een behoorlijke werkinspanning vragen van alle personeelsleden, maar wel binnen aanvaardbare kaders. 

   We onderzoeken waar de werkdruk vooral door wordt veroorzaakt. Aan de hand van dit onderzoek bepalen we wat de maatregelen worden in wat de tijdsplanning hiervoor is. 

   2018 - 2019
   Rekenspecialist

   Er is nu geen rekenspecialist binnen ons team.

   We hebben per bouw een rekenspecialist. 

   Onderzoeken wie dit kan en wil doen, opleiding regelen en faciliteren, tijdpad uitzetten.


   2018 - 2021
   Dit is een test voor personeel

   Het einddoel