Schoolplan Pieter Bas
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Dit is het schoolplan van Basisschool Pieter Bas voor de periode van 2019-2023. De Pieter Bas valt onder het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

   Dit plan beschrijft alles waar de Pieter Bas voor staat. Hoe werken we, vanuit welke visie en missie. 

   Dit schoolplan kwam tot stand door een gezamenlijke inspanning van directie, het MT en het team van de Pieter Bas. Vervolgens is het voorgelegd aan de MR en hierop is instemming verleend.  

   Dit schoolplan beoogt voor de komende jaren het belangrijkste werkdocument van het schoolteam te zijn. 

   Het hoge doel is om leerlingen te ontwikkelen tot levenskunstenaar.