jaarplan De Gouden Emmer 2022-2023
 1. 1. Voorwoord

  1. In dit Jaarplan 2022-2023 beschrijven we welke acties we ondernemen met betrekking tot  de vier hoofdthema's van het schoolplan 2019-2023.
   De ontwikkeling en voortgang van enkele onderwerpen zijn gepland over de komende schooljaren. Deze ontwikkelingen zijn te groot of te complex om in een jaar afgebakend in te plannen.. Aan het eind van het jaar wordt bepaald wat is bereikt en wat het vervolg is voor het nieuwe schooljaar.
   Voor de overige informatie (o.a. visie en missie) verwijzen we u naar het schoolplan.


   Team de Gouden Emmer