Schoolplan Stapsteen 2019-2023
 1. 1.1. School en organisatie

  1. Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
   Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

   Contactgegevens:
   SKOzoK
   Pastoor Jansenplein 21
   5504 BS Veldhoven
   040-2531201
   info@skozok.nl

 2. 1.2. School en haar omgeving

  1. In mei 2005 heeft basisschool De Stapsteen zijn naam gekregen. De school is ontstaan vanuit een fusie tussen 2 scholen, te weten de St. Josephschool  en de Mariaschool.
   De naam “De Stapsteen” duidt op de ontwikkeling van de kinderen die stap voor stap verloopt volgens een niet exact van te voren uit te stippelen route. Het onderwijs is een van de vele ‘Stapstenen' in de ontwikkeling van een kind. Elk schooljaar draagt daar weer een klein ‘Stapsteentje’ aan bij. Als team willen wij de kinderen begeleiden bij hun ontwikkelingsstappen. Een weg die ieder naar eigen kunnen en in eigen tempo mag afleggen.

   Het gebouw aan de Kijkakkers is vanaf augustus 2010 in gebruik voor meerdere participanten. In Brede School ‘De Muzenberg’ zijn 2 basisscholen (OBS Cranendocnk en De Stapsteen), een peuterspeelzaal (De Ukkeclub) en een kinderdagverblijf met BSO en TSO (Kiekeboe) gehuisvest. Zij dragen gezamenlijk zorg voor een geïntegreerd aanbod van onderwijs in Maarheeze.  Sinds februari 2019 wordt in 'De Muzenberg' ook  les gegeven aan leerlingen van het AZC.  Zij kunnen terecht op De Opstap. Deze school valt onder directie van De Stapsteen.