Schoolplan bs St. Joan 2019-2023
 1. 1.1. School en organisatie

  1. Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
   Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

   Contactgegevens:
   SKOzoK
   Pastoor Jansenplein 21
   5504 BS Veldhoven
   040-2531201
   info@skozok.nl

 2. 1.2. School en haar omgeving

  1. Onze school ligt op een rustige plek midden in het dorp Soerendonk. Het gemoderniseerde gebouw bestaat uit 8 groepslokalen, een speelzaal, een groot speelplein, een directiekamer, centrale hal, een personeelskamer en ruimte voor de KO-er en twee kleinere ruimtes waarin gesprekken kunnen worden gehouden. We werken intensief samen met de peuteropvang. Hierdoor is voor de kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn gewaarborgd. In het gebouw is tevens de buitenschoolse opvang gevestigd.

   St Joan is de enige school in het dorp. In de tabel hieronder kunt u zien hoe de verdeling jongens/meisjes en het leerlingenaantal was op 1 oktober van het genoemde jaartal.


   Team

   Ons team kent 13 medewerkers met daarnaast nog 2 vrijwilligers.
   We hebben 7 juffen en 2 meesters; verdeeld over de groepen. Tevens beschikt de school over een onderwijsassistent. Op clusterniveau hebben we de beschikking over een concierge, een administratieve kracht, 2 kwaliteitsondersteuners en een directeur.
   De aansturing gebeurt door de directeur, de kwaliteitsondersteuners en 2 bouwcoördinatoren .
   De vrijwilligers verrichten ondersteunende werkzaamheden, veelal in samenspraak met de conciërge en administratief medewerkster.