Schoolplan 2019-2022 Servatius
 1. 1.1. School en organisatie

  1. Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
   Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

   Contactgegevens:
   SKOzoK
   Pastoor Jansenplein 21
   5504 BS Veldhoven
   040-2531201
   info@skozok.nl

 2. 1.2. School en haar omgeving


  1. De kleine school met kwaliteit!

   Midden in de dorpskern van Borkel en Schaft ligt bassischool St. Servatius.
   De school speelt een belangrijke rol in het dorp.
   Het is een plek waar ontmoetingen plaatsvinden, waar kinderen leren omgaan met andere kinderen en met volwassenen, waar relaties worden aangegaan.
   De school is de basis van een kleine gemeenschap. Op school heerst een rustige sfeer, waarin iedereen zich thuis kan en mag voelen; leerlingen, leerkrachten, overige medewerkers en zeker ook de ouders.

   Huisvesting

   Momenteel beschikken we over vijf groepslokalen, een directiekantoor, een BSO ruimte, een spreekkamer, een handvaardigheidruimte en twee centrale ruimtes waarin ook het bibliotheekpunt huisvest.  Voor de gymlessen maken we gebruik van de sportvoorziening in de Teutenzaal.

   Team

   Op basisschool St. Servatius is een jong, enthousiast team werkzaam.
   Door de intensieve samenwerking is er veel oog voor het welbevinden van iedere leerling. Ook wordt er een grote saamhorigheid tussen leerlingen en leerkrachten ervaren.
   De intensieve communicatie tussen leerkrachten bevordert openheid en deskundigheid.

   Ons team kent 8 medewerkers. We hebben 3 juffen en 1 meester; verdeeld over de groepen of ter ondersteuning aan de groepen.
   De aansturing gebeurt door de directeur en KwaliteitsOndersteuner. Een conciërge en administratief medewerker werken op clusterniveau en vallen onder het OOP (= Onderwijs Ondersteunend personeel).

   Wij zijn een 'opleidingsschool' in samenwerking met de Kempel Pabo Helmond. Dit houdt in dat we jaarlijks stagiaires begeleiden. Ook bieden we ruimte voor studenten van verschillende opleidingen, zoals SUMA-collega en de opleiding Pedagogiek. Uiteraard zijn stagiaires onderdeel van het team.  2. Teamsamenstelling

  3. Aantal leerlingen