Schoolplan 2019-2023
 1. 1.1. School en organisatie

  1. Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.
   Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.

   Contactgegevens:
   SKOzoK
   Pastoor Jansenplein 21
   5504 BS Veldhoven
   040-2531201
   info@skozok.nl

 2. 1.2. School en haar omgeving

  1. Sinds 1958 is katholieke basisschool Sint Christoffel in de wijk Ekenrooi in Aalst-Waalre gehuisvest. In 2012 is de Christoffelschool, samen met OBS Ekenrooi en Kindcentrum Ekenrooi, gehuisvest de Brede school Aalst. Naast een nieuw gebouw, is er op dat moment ook gekozen voor een nieuwe naam, Christoffelschool, en bijpassend logo.
   De school staat aan de rand van een prachtig bos, waar we regelmatig gebruik van maken.
   In de Brede School Aalst streven we naar optimale samenwerking tussen de basisscholen en kinderopvang. Benutten van elkaars kwaliteiten en faciliteiten zijn hiervoor uitgangspunt. 

   Christoffelschool is een relatief grote school.  In de tabel hieronder kunt u zien hoe de verdeling jongens/meisjes en het leerlingenaantal was op 1 oktober van het genoemde jaartal.

  2. Aantal leerlingen op 1 oktober

  3. Team

   Ons team kent 27 medewerkers met daarnaast nog 2 vrijwilligers.
   We hebben 22 juffen en 1 meester; verdeeld over de groepen of ter ondersteuning aan de groepen. Onze collega's werken overwegend parttime, variërend van 2 tot 4 dagen.
   De aansturing gebeurt door de directeur (werkend op clusterniveau), kwaliteitsondersteuner  en 3 bouwcoördinatoren (leerkrachten die een dag in de week uitgeroosterd zijn voor deze taak).
   Een conciërge en administratiefmedewerkster (werkend op clusterniveau) en een schoonmaakster vallen onder het OOP (= Onderwijs Ondersteunend personeel).
   De vrijwilligers verrichten ondersteunende werkzaamheden, veelal in samenspraak met de conciërge en administratief medewerkster.

   Wij zijn een 'opleidingsschool' in samenwerking met de Fontys Pabo Eindhoven. Dit houdt in dat we jaarlijks stagiaires begeleiden. Ook bieden we ruimte voor studenten van verschillende opleidingen, zoals SUMMA-collega en de opleiding Pedagogiek. Uiteraard zijn stagiaires onderdeel van het team.

  4. Teamsamenstelling