koersplan 2020-2024
 1. 1.1. Inleiding

  1. Dit is het schoolplan van Het Klimrek voor de periode 2020 - 2024. In dit schoolplan vertellen we waar we voor staan en wat onze ambities zijn voor de komende periode. We wensen u veel leesplezier.

  2. Welkom op onze school
  3. Onderwijsvisie van Het Klimrek

   Basisschool Het Klimrek is een kindcentrum met daarbinnen een basisschool, kinderopvang voor 0 tot 4 jarigen en buitenschoolse opvang. Alles onder één dak met één team en dezelfde pedagogische aanpak. Kinderen vanuit verschillende achtergronden, religies en culturen zijn welkom. In ons kindcentrum hangt een prettige open sfeer. Ouders, kinderen en teamleden gaan op een ontspannen en prettige wijze met elkaar om. Het kindcentrum maakt deel uit van de Brede School Zwolle Oost.

   Het doel van het Kindcentrum is kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, mede door een nauwe samenwerking met de peuterspeelzaal en een groot aanbod van naschoolse activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur, drama, theater etc. Elk kind kan hier aan deelnemen.

   Voor ieder kind geldt: 

   • ik voel me goed
   • ik hoor erbij
   • ik doe mee
   • ik kan het


   Voor 0-12 jaar

   Ons Kanjerhuis is elke werkdag en in vakanties open van 7.00 uur - 19.00 uur en biedt mogelijkheden voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De opvang is sfeervol, flexibel, kleinschalig, voldoet aan de normen van de GGD en is betaalbaar.Elk kind is welkom ook al gaat een kind ( later) naar een andere school binnen of buiten de wijk.

   Kinderopvang en buitenschoolse opvang vormen één geheel met de school in identiteit, pedagogische sfeer en omgangsregels. De leidsters hebben net als de leerkrachten de Kanjertraining gevolgd.

 2. 1.2. Gegevens van de school

  1. Adresgegevens school


   Naam van de school
   Het Klimrek
   Adres
   Schoolstraat 5
   Postcode en plaats
   8765 AA  ZWOLLE
   Telefoon
   038-0000000
   Website
   www.schoolplan.nu
   Brinnummer
   00AA


   Bevoegd gezag

   Naam bestuurNoordereiland
   AdresEilandlaan 12
   Postcode8585AA   ZWOLLE
   Telefoon038-5000000
   Bestuursnummer12121212


  2. Leerlingaantallen

   De leerlingaantallen staan vermeld in de tabel hieronder. We zijn blij dat we een stabiel leerlingenaantal hebben in de afgelopen jaren, met een lichte stijging. De demografische ontwikkelingen laten een andere richting zien, de afgelopen jaren is het totale aantal leerlingen in de omgeving van de school gedaald. De komende tijd stabiliseert dit naar verwachting, wij hopen verder te kunnen stijgen in leerlingaantal. 

  3. Leerlingaantallen Het Klimrek

  4. Welkom op onze school