Schoolplan Basisschool St. Gerardus
 1. 1.1. School en organisatie


  1. Onze school is onderdeel van SKOzoK: Samen Koersen op Zichtbare Onderwijskwaliteit. SKOzoK is een enthousiaste, ambitieuze onderwijsstichting met 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Onze scholen zijn verdeeld in 15 clusters. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs. 28 van de SKOzoK-scholen zijn Rooms-Katholiek en twee hebben een Protestants-christelijke grondslag.Zo’n 530 medewerkers verzorgen samen primair onderwijs voor circa 5.250 leerlingen.
   Contactgegevens:
   SKOzoK
   Pastoor Jansenplein 21
   5504 BS Veldhoven
   040-2531201
   info@skozok.nl

 2. 1.2. School en haar omgeving

  1.  

   Basisschool St. Gerardus, vaak kortweg Gerardusschool genoemd, is gelegen in het kerkdorp de Weebosch dat hoort bij de gemeente Bergeijk.

   De school is samen met het buurthuis ’t Sant gehuisvest in een multifunctioneel gebouw aan de rand van een bosrijk natuurgebied.

   In de Weebosch werd al rond 1800 onderwijs verzorgd. Sinds 1955 is de lagere school gevestigd in het huidige gebouw. De kleuterschool betrok in 1959 een houten gebouw aan de Gerardusweg. Het schoolgebouw werd in 1983 geschikt gemaakt om onderdak te verlenen aan het buurthuis, de lagere school en de kleuterschool. De lagere school en de kleuterschool vormen sinds 1989 samen basisschool St. Gerardus.

   In het voorjaar van 2005 is tijdens een verbouwing de school aangepast aan de eisen die het hedendaags onderwijs stelt aan een gebouw. De lokalen kunnen door middel van schuifwanden met elkaar worden verbonden. Voor de onderbouw zijn er twee extra ruimtes beschikbaar, de bovenbouw kan gebruik maken van de aula. Het geheel is licht en ruim waardoor het een gebouw is geworden waarin het fijn werken en leren is.

   Ook de verbouwing van buurthuis ’t Sant is gerealiseerd. Samen vormen we met de peuterspeelplaats een heel kleine brede school!

   De school heeft een ruim aangelegde speelplaats, verdeeld in een gedeelte voor groep 0-2, een gedeelte voor groep 3-8 en een ruimte voor balspelen. Er zijn klimtoestellen, een zandbak, een tafeltennistafel, een basketbalveld, een praat- en speelkuil en zitbanken. Op het plein is een verkeerscircuit aangebracht.

   De school beschikt tevens over een Buitenklas; een buitenruimte waar allerlei lessen gegeven kunnen worden en waar kinderen op een andere manier leren dan binnen.

   Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal van het buurthuis. Het buurthuis maakt gebruik van de aula van de school voor vergaderingen en indien nodig ook de lokalen.

   Peuterspeelzaal ’t Zandhupke (NummerEen)  heeft een eigen plaats in de school. 

  2. Aantal leerlingen Gerardusschool