Jaarplan 2022-2023 basisschool Esmoreit
 1. 1. Voorwoord

  1. In dit Jaarplan 2022-2032 beschrijven wij welke acties wij ondernemen m.b.t. de vier hoofdthema's
   van het schoolplan 2019-2023.

   De ontwikkeling en voortgang van enkele onderwerpen zijn gepland over de periode 2019-2023. Deze ontwikkelingen zijn te groot of te complex om in een jaar afgebakend  in te plannen. Deze zijn daarom ook uitgespreid over de vier schoolplan jaren.  Aan het eind van het jaar wordt bepaald wat is bereikt en wat het vervolg is voor het nieuwe schooljaar.

   Enkele ontwikkelingen hebben wat vertraging opgelopen door de schoolsluiting tijdens de Corona-periode in het voorjaar van 2020, in de winter van 2020-2021 en de  verzorging van onderwijs op afstand. Zo is de ontwikkeling van het portfolio een schooljaar opgeschoven. Het streven is om dat dit schooljaar weer op te pakken en af te ronden..

   Met alle geplande ontwikkelingen zijn wij nog steeds op weg naar de doelen die wij ons in het schoolplan 2019-2023 hebben gesteld.

   Voor de overige informatie, o.a. visie, missie, verwijzen wij u naar het schoolplan. 

   Ellen Woertman en Edwin Buse

  2. Samen bedenken, onderzoeken, proberen, evalueren, uitvoeren, en komen tot resultaat