CBS De Veenbrug SJOP 2019-2020
 1. 1. Voorwoord

  1. Voor u ligt het schooljaar ontwikkelplan van CBS De Veenbrug voor schooljaar 2019 - 2020.

   In dit plan staat beschreven aan welke ontwikkelingen en ambities CBS De Veenbrug dit schooljaar werkt.

   Het plan is vastgesteld in de MR van CBS De Veenbrug op     26 -06 - 2019.

   De evaluatie van het SJOP (jaarverslag) is vastgesteld tijdens de MR vergadering van dinsdag 23 -06-2020.

   Namens het team van CBS De Veenbrug,

   Martijn Kelder, directeur