Schoolplan De Gouden Emmer 2019-2023
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Beste lezer,

   Met trots presenteren we u ons schoolplan voor de periode 2019-2023. In dit schoolplan staat beschreven welke ambities en plannen we hebben voor de komende vier schooljaren. Dit plan is mede gebaseerd en sluit aan op de Strategische Agenda van onze stichting mijnplein.  Net als alle scholen van mijnplein werken wij de komende jaren aan de volgende vier thema's:  samen werken, onderzoekend leren, eigenaar zijn en persoonlijk groeien.

   De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u als ouders. Gedurende deze jaren vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van ons als leerkrachten. We willen dan ook een inspirerende leef- en leeromgeving bieden, waar ieder kind kind zich optimaal kan ontwikkelen. We doen een beroep op hun natuurlijke nieuwsgierigheid en zien volop kansen. Door talent te stimuleren en successen te vieren willen we de kinderen motiveren en inspireren.
   Voor de toekomst willen we de zaken waar we tevreden over zijn behouden, maar willen we ons ook blijven ontwikkelen. De samenleving verandert snel, waardoor we steeds weer voor nieuwe uitdagingen komen te staan. We zien dit document dan ook als een ‘levend' document, van waaruit we de ontwikkelingen blijven volgen en plannen indien nodig aanpassen.

   Veel leesplezier gewenst!

   Namens het team van de Gouden Emmer,

   Marieke Stremmelaar

   De Gouden Emmer
   Grote Beukelear 2
   8141 BP Heino
   0572-392390
   goudenemmer@mijnplein.nl