schoolplan 2019-2023
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Dit is het schoolplan 2019-2023 .

   In dit plan beschrijven wij onze plannen voor de komende vier schooljaren en hoe wij dat willen verwezenlijken.

   Dit plan is mede gebaseerd en sluit aan op de Strategische Agenda van stichting mijnplein. Elk hoofdstuk begint met  informatie vanuit mijnplein, deze informatie geldt voor alle scholen. De informatie vanuit basisschool Esmoreit staat cursief gedrukt.

   De basisschool is een stukje van het leven, niet alleen voor uw kind maar ook voor uzelf.

   U vertrouwt uw kind, voor een groot deel van zijn/haar kinderleven toe aan de zorg van onze leerkrachten. Mede daarom vinden wij het belangrijk dat basisschool Esmoreit een inspirerende leef- en leeromgeving is, waar wij ieder kind de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen door o.a. een beroep te doen op hun natuurlijke nieuwsgierigheid, hun kansen te zien en de ontwikkeling van hun talent te stimuleren. Hierbij hebben wij aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen.
   Vanaf 25 augustus 2015 mogen wij ons officieel een VierKeerWijzer-school noemen. Een school die werkt met het onderwijsmodel dat gebaseerd is op de theorie van de meervoudige intelligentie van de Amerikaanse leerpsycholoog Howard Gardner. Hij heeft vastgesteld dat iedereen 8 intelligenties heeft, maar dat ieder ze op een eigen wijze gebruikt. De ene intelligentie is bij de ene mens beter ontwikkeld dan bij de ander, mensen zijn verschillend. Door uit te gaan van die verschillen kunnen kinderen het beste leren op hun eigen manier. De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren. Juist door uit te gaan van die verschillen blijven kinderen nieuwsgierig, leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken.
   We stellen ons tot doel om op een actieve wijze ( ontluikend) talent zichtbaar te maken. Talent dat aanwezig is bij kinderen, leerkrachten en ouders. Dit hebben we samengevat in onze slogan: Esmoreit, waar talent zichtbaar is!