Jaarverslag schooljaar 2020-2021 basisschool Esmoreit
 1. 1. Voorwoord

  1. Ook dit schooljaar ( 2020-2021) was een bijzonder schooljaar. We hadden wederom te maken met richtlijnen en gevolgen van het Covid-19 virus.  In december gingen de scholen weer dicht en kregen de kinderen  gedurende enkele weken wederom onderwijs op afstand. Wij hebben met bewondering ervaren hoe kinderen, ouders en leerkrachten hier samen vorm en inhoud aan hebben gegeven. Natuurlijk was onderwijs op afstand niet ideaal, maar de wijze waarop iedereen zich hiervoor inzette, verdient echt alle lof. Gelukkig konden de kinderen in februari weer naar school al dienden zij wel in hun eigen cohort te blijven. Hierdoor konden we niet het onderwijs geven, zoals wij graag zouden willen, maar werd het weer les in de eigen klas. Ook de kinderen ervaarden dit als een stap terug. Door het inzetten van subsidiegelden konden we ook op de woensdag elke groep bemensen met een leerkracht. 

   Dat we geen ouders mochten toelaten in de school hebben wij als zeer lastig ervaren. Daar waar we laagdrempelig waren, moesten we nu ouders de toegang ontzeggen. Dat voelde voor ons niet goed. Ouders liepen altijd gewoon de school in en kregen hierdoor mee wat er in school gebeurde en zagen hoe  er werd gewerkt en geleerd. Vooral voor nieuwe ouders was dat altijd prettig. Nu konden we ouders bijvoorbeeld ouders niet laten zien hoe in unit 1 werd gewerkt, of hoe de kinderen werkten met de nieuwe rekenmethode.

   We hebben gemerkt dat iedereen zich of haar eigen verantwoordelijkheid heeft gepakt.  Helaas moesten kinderen regelmatig enkele dagen thuisblijven vanwege Corona gerelateerde klachten. Gelukkig is het maar een enkele keer gebeurd, dat er een groep thuis moest blijven vanwege een positief test-resultaat.
   Hierdoor hebben we ervaren dat de combinatie van kinderen in het lokaal en enkele kinderen thuis met hun chromebook/laptop voor zowel de kinderen als de leerkrachten goed werkte. Hierdoor konden kinderen die in quarantaine zaten toch de instructies meedoen en contact hebben met hun klasgenoten.

   De flexibiliteit en de wijze waarop de kinderen de situatie accepteren zoals die is, was  voor ons een mooi en inspirerend voorbeeld. 

   We kunnen concluderen dat naast alle  narigheid die Covid-19 ons heeft gebracht, het ook heeft gezorgd voor nieuwe inzichten en werkwijzen m.b.t. het onderwijs.

   In dit jaarverslag 2020-2021 kijken wij terug en reflecteren wij op hetgeen wij in het afgelopen schooljaar hebben gerealiseerd m.b.t. de ontwikkeling en voortgang van de onderwerpen gerelateerd aan de vier hoofdthema's van Strategische Agenda 2019-2023 en het jaarplan 2020-2021.


   De basisschool is een stukje van het leven, niet alleen voor uw kind maar ook voor uzelf.

   U vertrouwt uw kind, voor een groot deel van zijn/haar kinderleven toe aan de zorg van onze leerkrachten. Mede daarom vinden wij het belangrijk dat basisschool Esmoreit een inspirerende leef- en leeromgeving is, waar wij ieder kind de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen door o.a. een beroep te doen op hun natuurlijke nieuwsgierigheid, hun kansen te zien en de ontwikkeling van hun talent te stimuleren. Hierbij hebben wij aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft talenten en die mogen bij ons tot uiting komen.
   Juist door uit te gaan van die verschillen blijven kinderen nieuwsgierig, leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken.
   We stellen ons tot doel om op een actieve wijze ( ontluikend) talent zichtbaar te maken. Talent dat aanwezig is bij kinderen, leerkrachten en ouders. Dit hebben we samengevat in onze slogan: Esmoreit, waar talent zichtbaar is!

   Ellen Woertman en Edwin Buse