Schoolplan
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Beste lezer,

   Met trots presenteren wij hier het schoolplan 2019-2023. Net als alle scholen van mijnplein werken wij de komende jaren aan de vier thema's samenwerken, onderzoekend leren, eigenaar zijn en persoonlijk groeien. Dat zijn thema's die goed aansluiten bij onze schoolontwikkeling en die ons onderwijs nog sterker zullen maken.

   Ons schoolplan is tot stand gekomen door input van teamleden en ouders. Samen met de Willibrordschool en Aloysiusschool werken we aan een gemeenschappelijke visie en kijk op onderwijs. Met deze twee scholen vormen we vanaf 1 augustus 2021 de nieuwe mijnplein-school in Olst. Voordat we daar zijn gaan we samen op weg om onze gezamenlijke visie neer te zetten en uit te werken in een prachtig onderwijsconcept en een toekomstgericht duurzaam schoolgebouw.

   Dit schoolplan geeft ons richting en zien we als een 'levend' document. We gaan aan de slag en evalueren wat we hebben gedaan en bereikt. Dat bepaalt het vervolg. Maar we houden de ambities zoals ze in dit plan staan steeds in het oog.

   Namens het team, met vriendelijke groet,

   Karin Olislagers

   Directeur Prins Willem Alexanderschool

   Olst