Schoolplan 2019-2023 In de Lichtkring Zeewolde
 1. 1.1. Inleiding

  1. De strategische koers van CorDeo zoals deze is vastgesteld door de RvT (mei  2019) is de basis onder dit schoolplan van In de Lichtkring Zeewolde.

   De thema's identiteit, onderwijs, duurzaamheid, inclusie en persoonlijke leiderschap zijn leidende thema's voor de komende 4 jaren. Hierin leggen we op onze school de accenten die passen bij de ontwikkelingen in Zeewolde. We zetten inclusie voorop, daar we in de nabije toekomst samengaan werken met het SO en SBO in onze school. De PSZ heeft hierin ook een belangrijke rol.

   Het schoolplan is vanaf oktober 2018 als onderdeel van de teambesprekingen, maandelijks aan de orde geweest. We hebben dit schoolplan met elkaar gemaakt en verbinden ons eraan voor de komende 4 jaren.

   De MR van Zeewolde heeft in haar vergadering (van 8 juli 2019 ) ingestemd met dit nu voorliggende schoolplan.