Schoolplan 2019-2023
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Wij zien het schoolplan als een "levende agenda" van onze school. Dit plan wordt jaarlijks aangevuld met een evaluatie (jaarverslag) van het voorbije jaar en een concreet aangescherpt actieplan voor het nieuwe schooljaar op basis van het vierjarige plan van aanpak.

   Wij zien het schoolplan als:

   • Beschrijving van de kwaliteit, van de werkelijkheid (zo doen wij dat)
   • Verantwoordingsdocument (naar ouders, bestuur en overheid)
   • Planningsdocument voor schoolontwikkeling (wat wij willen aanpakken en verbeteren)


   Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met team, MR en ouders.  Dit plan heeft de goedkeuring van de MR  en het CvB en zij hebben dit plan ondertekend.

   Wij hopen dat u bij het lezen van dit schoolplan de school, de handelswijze en de ambities kunt herkennen. 

   Veel lees plezier!