CBS De Gouden Emmer Jaarverslag schooljaar 2021-2022
 1. 1. Voorwoord

  1. Ook dit schooljaar ( 2021-2022) was een bijzonder schooljaar. We hadden wederom te maken met richtlijnen en gevolgen van het Covid-19 virus. Wij hebben met bewondering ervaren hoe kinderen, ouders en leerkrachten hier samen vorm en inhoud aan hebben gegeven. Natuurlijk was onderwijs op afstand niet ideaal, maar de wijze waarop iedereen zich hiervoor inzette, verdient echt alle lof. 

   Dat we geen ouders mochten toelaten in de school hebben wij als zeer lastig ervaren. Daar waar we laagdrempelig waren, moesten we nu ouders de toegang ontzeggen. Dat voelde voor ons niet goed. Ouders liepen altijd gewoon de school in en kregen hierdoor mee wat er in school gebeurde en zagen hoe  er werd gewerkt en geleerd. Vooral voor nieuwe ouders was dat altijd prettig. Gelukkig werd ook deze maatregel op gegeven moment opgeheven en kwamen ouders weer in de school.

   We hebben gedurende dit jaar wederom gemerkt dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft gepakt.  Helaas moesten kinderen regelmatig enkele dagen thuisblijven vanwege Corona gerelateerde klachten. Hierdoor hebben we ervaren dat de combinatie van kinderen in het lokaal en enkele kinderen thuis met hun chromebook/laptop voor zowel de kinderen als de leerkrachten goed werkte. Hierdoor konden kinderen die in quarantaine zaten toch de instructies meedoen en contact hebben met hun klasgenoten.

   De flexibiliteit en de wijze waarop de kinderen de situatie accepteren zoals die is, was  voor ons een mooi en inspirerend voorbeeld. 

   We kunnen concluderen dat naast alle  narigheid die Covid-19 ons heeft gebracht, het ook heeft gezorgd voor nieuwe inzichten en werkwijzen m.b.t. het onderwijs.

   In dit jaarverslag 2021-2022 kijken wij terug en reflecteren wij op hetgeen wij in het afgelopen schooljaar hebben gerealiseerd m.b.t. de ontwikkeling en voortgang van de onderwerpen gerelateerd aan de vier hoofdthema's van Strategische Agenda 2019-2023 en het jaarplan 2021-2022.

  2. Kijk deze peultjes hebben we heel goed water gegeven. Moet je zien hoe hard ze gegroeid zijn!