Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
  1. 7.1. Bijlage A - Aanvaarding materiële of geldelijke bijdragen


    1. Sponsoring is door het bestuur van de RVKO toegestaan onder de voorwaarden dat het geen invloed heeft op het onderwijsleerproces en dat het niet direct of indirect de geestelijke en lichamelijke gezondheid van leden van de schoolgemeenschap schaadt. Voor sponsoring kan worden verwezen naar het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, d.d. 13-02-97’, zoals dat is overeengekomen tussen o.a. het ministerie van OC&W, de besturenorganisaties en de ouderorganisaties. Het beleid en voornoemde convenant zijn bij de schoolleiding op te vragen.

       https://rvko.sharepoint.com/organisatie/vademecum/financien/Paginas/Derde-geldstroom.aspx