SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 4.1. Maatschappelijke orientatie

  1. Basisschool de Es:
   De Es is een basisschool die maatschappelijk actief betrokken is waar het onderwijs verder reikt dan de muren van het klaslokaal. We willen onze leerlingen dan ook sociale betrokkenheid binnen deze omgeving meegeven. De school staat midden in het dorp Hellendoorn en heeft een belangrijke sociale functie. De oriëntatie op de wereld is voor leerlingen in de basisschoolleeftijd erg belangrijk. Begint het besef vooral in de eigen omgeving, al snel leert het kind om verder te kijken. Vanuit onze visie willen we leerlingen nieuwsgierig maken, kritische vragen laten stellen en op onderzoek laten gaan.
   We werken daarom nauw samen met diverse instanties in het dorp: De Hellendoornse Harmonie, kinderopvang Columbus Junior, peuterspeelzaal Bruintje Beer, vv Hellendoorn, de protestantse gemeente Hellendoorn en Zorgaccent.

   Met de Hellendoornse Harmonie is een project gestart om muziekonderwijs aan te bieden. Leerlingen krijgen les van muzikanten van de de Hellendoornse Harmonie en in de middenbouw resulteert jaarlijks in een gezamenlijk concert tussen school en de harmonie.

   Zorgaccent organiseert jaarlijks een wandelmeerdaagse voor hun cliënten. Leerlingen van de Es verlenen hier op vrijwillige basis al jaren hun medewerking aan als wandelbegeleider en hulp bij pauzeplekken. Daarnaast maken ze medailles voor de deelnemers en reiken ze de bloemen op 'Via Gladiola' uit.
   Daarnaast gaan kleuters regelmatig op bezoek bij Krönnenzommer om samen met dementerende bewoners een aantal activiteiten te ondernemen.

   De Es heeft in het kader van 'adopteer een monument' samen met de stichting 4 en 5 mei een monument voor gevallen vliegeniers in de Tweede Wereldoorlog op de algemene begraafplaats in Hellendoorn geadopteerd. Jaarlijks op 4 mei is er, samen met nabestaanden, een stille tocht langs graven van omgekomen verzetstrijders. Deze tocht eindigt altijd bij het monument waar een moment van stilte is en leerlingen een gedicht voordragen.

   Ook de verbinding met de wijk waarin onze school ligt is groot. Zo hebben we in samenwerking met leerlingen, onze buurtbewoners, de gemeente Hellendoorn, de provincie Overijssel, politie, Veilig Verkeer Nederland en de Dorpsraad het schoolplein en de speeltuin van de buurt samengevoegd en omgetoverd tot een groot, groen park 'Het groene hart' waar iedereen in een groene omgeving kan spelen, leren en ontdekken. Dit park is tijdens de heropening van onze school in januari officieel geopend. 

   Stichting 'Ieder kind telt' 
   De gemeente Hellendoorn bestaat uit verschillende kernen. Het is een landelijk gebied, gelegen in de Sallandse heuvelrug. Het is een redelijk welvarend gebied met een overwegend traditionele bevolking. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking werkt buiten de gemeente.

   Maatschappelijke ontwikkelingen gaan niet aan de gemeente Hellendoorn voorbij. We zien een toenemende secularisatie, individualisering en technologisering. Landelijk geldt de gemeente Hellendoorn als een sterk vergrijzende gemeente. Veel ouderen trekken naar Hellendoorn, terwijl jongeren zich elders vestigen. Gevolg voor de scholen is een sterk doorzettende terugloop van leerlingen tot 2025.

   Kinderen groeien in de gemeente Hellendoorn op in een veilige en vertrouwde omgeving.

   Vraagstukken als internationalisering en kansengelijkheid staan niet hoog op de agenda.

   De gemeente Hellendoorn kent weinig nieuwe migranten. De integratie verloopt zonder grote problemen. Kinderen worden niet vaak met discriminatie of multiculturele problemen geconfronteerd.

 2. 4.2. Brede bestuurlijke opvatting

  1. Het College van Bestuur heeft een brede bestuurlijke opvatting. Naast het aanbieden van onderwijs, is het ook belangrijk het toekomstperspectief binnen de gemeente Hellendoorn te bevorderen. De gemeente Hellendoorn wil zich profileren als een aantrekkelijke gemeente voor het vestigen van jonge gezinnen, ook in de buitengebieden. De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ vormen mede een belangrijk onderdeel van de lokale samenleving.

   Voor leerlingen die nu op onze scholen zitten, moet er in de toekomst voldoende werkgelegenheid zijn, betaalbare woningen voor starters en doorstromers, toegankelijke zorg, sport- en recreatiemogelijkheden, gevarieerd winkelaanbod en een veilige woonomgeving. Het landschappelijke karakter van de gemeente moet behouden blijven.

   Het CvB werkt, om bovenstaande te bereiken, samen met diverse maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in de gemeente hoog te houden. De afgelopen jaren is de totale bevolking in de gemeente gelijk gebleven, maar het aantal kinderen is drastisch gedaald. Door samenwerking tussen organisaties en gemeente is het mogelijk de doorzettende leerlingen krimp en de stijgende ouderen populatie in goede banen te leiden.