Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Een schoolplan is een wettelijke verplichting, waarin je je als school verantwoordt. Door dit als een ontwikkeldocument te schrijven en te gebruiken wordt het schoolplan een waardevol en inspirerend document. De ontwikkelpunten die we op hebben genomen in dit schoolplan zijn kortgezegd onze ambities. Wij hopen dat iedereen die betrokken is bij de Dolfijn zich herkent in dit document en dat dit document  hem of haar richting geeft aan zijn of haar ontwikkeling en de ontwikkelingen binnen de school. 

   Bij de totstandkoming van dit schoolplan hebben we ons laten voeden door de Strategische Agenda 2018-2023 van mijnplein, het visitatieverslag van de NDV van 2019, de vragenlijsten van de ouders en kinderen uit het voorjaar van 2019 en interne evaluaties uit de PDCA-cyclus. Het uiteindelijke schoolplan is besproken met het team en met de MR en de MR heeft ingestemd met het schoolplan.

   Doordat we als Daltonschool werken vanuit de vijf kernwaarden van Dalton kregen we een extra uitdaging mee. Hoe verwerk je deze kernwaarden in het voorgeschreven format? Dat is achteraf redelijk goed gelukt. Om toch een goed beeld van de school en onze ambities te krijgen is het goed om eerst de hoofdstukken 2, 3 en 4 te lezen. Daarna hoofdstuk 9 en vervolgens 5 t/m 8 en 10. De stukken tekst die zijn aangeleverd door mijnplein staan altijd als eerste in een hoofdstuk. Voegen we er een Dolfijnspecifiek stuk aan toe, dan is dat te herkennen aan het ingevoegde logo van de Dolfijn. Hoofdstuk 9 is gaat alleen over de Dolfijn.

   Her en der verwijzen we naar eigen beleidsstukken van de Dolfijn. Die staan gepubliceerd op de website en/of zijn op te vragen.