Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 6.1. Onderzoekend leren

  1. Leren en je ontwikkelen is meer dan de kernvakken zoals rekenen en taal. 

   Leren en je ontwikkelen is veel breder dan dat. In een onderzoekende en uitdagende leeromgeving krijgen talenten alle kans te ontpoppen. Op elk niveau.

   Het stimuleren van creativiteit en het vieren van successen motiveert en inspireert.

   Van fouten kun je leren, ze horen bij het leerproces.

   Oplossingen uit onverwachte hoek in onverwachte vorm zijn altijd de moeite van het onderzoeken waard.

   Dat vraagt om de inzet van onderzoekend en ontwerpend leren.


  2. Logo

   Binnen de school werken we, na een onderzoeksperiode van ruim twee jaar, sinds 2018 aan onderzoekend leren binnen de thematische zaakvakkenmethodes Naut, Meander en Brandaan. Onderzoeksvaardigheden worden daarin in het laatste deel van een thema begeleid geoefend. Dat willen we verder uitbouwen en alle kinderen, maar met name de leerlingen die meer aankunnen, uitdagen om zelf onderzoeksvragen te bedenken en uit te werken. Periodedoelen, die verder staan uitgewerkt in hoofdstuk 7, zijn ook bij uitstek geschikt om onderzoekend leren te stimuleren.

  3. Ambities onderzoekend leren
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria NPO Tijdpad
   Leerlijn onderzoekend leren.

   Vanuit die leerlijn kunnen leerlingen zelf hun eigen onderzoeksvragen formuleren en onderzoeken, de leerlingen in de groepen 7 en 8 die wij daartoe in staat achten moeten dit gaan doen.

   Leerlingen krijgen bij de zaakvakken begeleid onderzoekend leren vaardigheden aangeboden.

   Daarnaast bieden wij leerlingen die we daartoe in staat achten de handvatten om zelf onderzoeksvragen te formuleren.

   In bovenbouw-vergaderingen wordt dit punt verder uitgewerkt.

   Er is een opdrachtnemer binnen de bovenbouw die het proces vormgeeft, aanstuurt en monitort. 

   (Leerlingen zijn in staat hun eigen onderzoeksvraag te formuleren.

   Leerkrachten kunnen hen daarbij ondersteunen in zowel het formuleren als bij het onderzoeken.

   Er is een opbouw in vaardigheden per jaargroep.

   2019 - 2023