Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 7.1. Eigenaar zijn

  1. Dit draait om de juiste balans van verantwoordelijkheid krijgen, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. 

   Volwassenen en kinderen zijn eigenaar van hun eigen leerproces, voeren de regie over hun eigen ontwikkeling.

   Dat vallen en opstaan, het inrichten van je persoonlijke leeromgeving, vraagt om wederzijds vertrouwen. Maar ook om zelfkennis en zelfreflectie, de moed om keuzes te herzien. Het is een manier om te leren met uitdagingen en onzekerheden om te gaan.

   Maar eigenaarschap gaat ook over de leefbaarheid van de wereld dichtbij en veraf, je verantwoordelijk voelen voor onze aarde.


  2. Logo

   De Dolfijn is een Daltonschool. Bij eigenaarschap passen de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en reflectie. Die kernwaarden passen ook bij hoofdstuk 8, persoonlijk groeien. In dit hoofdstuk werken we twee ambities uit, die van periodedoelen en die van instructiebehoeftes.

  3. Ambities eigenaar zijn
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria NPO Tijdpad
   Periodedoelen.

   Op de Dolfijn werken alle kinderen jaarlijks aan minimaal 5 periodedoelen die ze zelf mogen kiezen. Per jaargroep zijn er minimaal 10 periodedoelen uitgewerkt in activiteiten (dit kunnen er veel meer zijn). Uit de te kiezen doelen werken de kinderen naar een assessment, presentatie of toets toe.

   O.l.v. een werkgroep experimenteren we in jaar 1.

   Begeleiding door Hans Wolthuis.

   Eind jaar 1 vastleggen teamafspraken.

   Jaar 2 en 3 doorontwikkelen.


   Per jaargroep minimaal 10 periodedoelen.

   Kinderen zijn gemotiveerd en enthousiast over dit verandertraject.

   Kinderen kunnen zelf ook periodedoelen verzinnen.


   2019 - 2023
   Instructies wel of niet volgen.

   Na gesprekken met leerlingen, ouders en IB wordt er per leerling de instructiebehoefte per vakgebied vastgesteld en krijgt het kind de instructies die het nodig heeft of hoeft het bepaalde instructies niet meer te volgen.

   Vaststellen behoefte tijdens startgesprek, spiegelgesprek en IB-gesprek.

   Monitoren resultaten en via observaties en reflecties beoordelen hoe het voor ieder kind uitwerkt.

   Vastleggen procedure.

   Ieder kind volgt de instructie waar het behoefte aan heeft. Daarbij is nadrukkelijk oog voor de 'gemiddelde' leerling.

   Tijdens het laatste spiegelgesprek wordt per kind gekeken of het goed is gegaan tijdens het schooljaar.

   Bij volgende Daltonvisitatie is dit een pareltje.


   2019 - 2022