Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 3.1. Kinderen en de wereld van morgen

  1. Kinderen en de wereld van morgen

   Kinderen ontwikkelen zich overal: thuis, op straat, op school, via sociale media, op vakanties, in kerken, moskeeën, tempels en op talrijke andere plaatsen. Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en behoeften. De kinderwereld is een stuk groter en sneller dan vroeger. Des te meer aandacht, liefde, uitdaging en bescherming hebben kinderen nodig van de volwassenen die met hen op zoek gaan naar nieuwe kennis en vaardigheden. Leerkrachten vervullen hierin een belangrijke rol. Dit betekent dat ook zij zich voortdurend moeten ontwikkelen. En dat ook zij respect, aandacht, liefde, uitdaging, bescherming en professionaliteit nodig hebben.

 2. 3.2. Missie

  1. Missie

   mijnplein wil kinderen en medewerkers uitdagen om te leren van elkaar. mijnplein  geeft ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Gelijkwaardigheid tussen kinderen en volwassenen is daarbij het uitgangspunt. Zo ontstaat een omgeving waarin de afstand tussen mensen kleiner wordt en iedereen elke rol vervult die op dat moment noodzakelijk is.
   De missie van de Dolfijn is in vier woorden weer te geven: Samen, leven, groeien, leren.


 3. 3.3. Visie

  1. Visie

   De samenleving is volop in beweging. Wat vandaag nodig is, blijkt morgen overbodig te zijn. Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Datzelfde geldt voor bedrijven en organisaties, en zelfs voor landen. Niemand weet hoe de toekomst eruitziet. Het tempo van de veranderingen ligt hoger dan ooit. Welke kennis, vaardigheden en houdingen zijn nodig om in die onzekere toekomst gelukkig en succesvol te zijn? Niet alleen ICT-vaardigheden, maar ook creativiteit, kritisch denken, oplossend en innovatief vermogen, leiderschap, flexibiliteit en sociale vaardigheden. De scholen van mijnplein  willen de talenten van kinderen ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen en inzetten. Zodat ze optimaal voorbereid zijn op hun rol in de maatschappij van morgen. mijnplein  zet in op samenwerken, op verbinden en ontmoeten van mensen binnen en buiten onze stichting en scholen. mijnplein  is zorgzaam en geeft ruimte, richting en vertrouwen. Dat stimuleert het leervermogen van leerlingen. Altijd en overal. Deze visie heeft mijnplein  vertaald naar vier hoofdthema’s: Samen werken, Onderzoekend leren, Eigenaar zijn en Persoonlijk groeien. We leggen uit wat we met elk thema bedoelen en geven daar voorbeelden van uit de praktijk.

   De visie van de Dolfijn luidt als volgt: 

   Leven is groeien in geborgenheid, samen met de ander. Kinderen groeien in zelfstandigheid door keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Leren is een uitdagend ontwikkelingsproces waar kinderen en volwassenen plezier aan beleven en hun talenten kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zijn hierin de stimulerende begeleiders. 

   De visie is verder uitgewerkt in de volgende acht deelgebieden:

   • Goed Daltononderwijs
   • Een goede opbouw naar steeds meer zelfstandigheid
   • Van adaptief naar uitdagend onderwijs
   • Goede onderwijsmethoden en goede zorg voor elk kind
   • Een goed pedagogisch klimaat
   • Goede samenwerking tussen ouders en school
   • Katholiek onderwijs
   • Actief burgerschap en sociale integratie


   De verdere uitwerking van bovenstaande punten is te vinden in hoofdstuk 9.