Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 8.1. Persoonlijk groeien

  1. Persoonlijk betekent dichtbij, elkaar werkelijk zien, oprechte aandacht, zorgzaamheid, respect voor onderlinge verschillen en eigenheid.

   Het staat voor de inrichting van het individuele leerproces. Voor het recht doen aan verschillen in ontwikkeling en behoefte van onze leerlingen en medewerkers.

   Leren op eigen niveau, met de juiste middelen en met passende ondersteuning.

   Wij willen ook de betrokkenheid van kinderen, ouders, medewerkers en partners bij mijnplein laten groeien. Alleen informeren is dan niet voldoende. Raadplegen, advies vragen en meebeslissen horen er dan bij.


  2. Logo

   Verantwoordelijkheid en reflectie passen vanuit de kernwaarden van Dalton bij persoonlijk groeien. De afgelopen jaren hebben we binnen de school duidelijke lijnen neergezet om leerlingen persoonlijk te laten groeien. Het takenbord, de dagtaken en de weektaken zijn daar goede instrumenten voor. Die gaan we doorontwikkelen. Raakvlakken zijn er natuurlijk ook met de ambitie rondom periodedoelen, die krijgen namelijk een plaats op de weektaken.  Met onze gesprekkencyclus en onze inrichting van de leerlingenzorg kunnen we  persoonlijke groei uitstekend stimuleren. Het aanscherpen van bestaande afspraken kan dit alleen maar beter maken. 

   Persoonlijk groeien en de ideeën van onderwijspedagoog Gert Biesta rondom kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke vorming passen uitstekend bij de Dolfijn en bij Dalton. Kennisontwikkeling is niet alleen waar het in onderwijs om draait. De andere twee zijn in zekere mate ongrijpbaar, onmeetbaar en subjectief. Toch zijn deze twee zaken in onze ogen net zo goed van groot belang voor de kinderen om in hun latere leven goed te kunnen functioneren.

  3. Ambities persoonlijk groeien
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria NPO Tijdpad
   Kennismaken met toepasbare onderwijsvernieuwing.

   Het team maakt jaarlijks kennis met nieuwe of bestaande ontwikkelingen die binnen het onderwijs toepasbaar zijn om daar zelf van te groeien. De kinderen profiteren daar ook van in de klas. Denk dan aan beelddenken, mindfulness, energizers, muziek(leerlijnen), kunst (drama, hava en tekenen), etc.

   Het team bepaalt in samenspraak wat er jaarlijks geïntroduceerd wordt of onderwerp van kennismaking/verbetering wordt.

   Gezocht wordt naar goede aanbieders en die worden ingehuurd.

   Na afloop bepalen wat in de klas gebruikt gaat worden (teamafspraak of vrijwillig).

   Minimaal één onderwerp staat centraal.

   Ouders en leerlingen merken de toepassing van deze onderwerpen op (vragenlijst of interviews of overlegorganen).

   2019 - 2023