Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 4.1. Doorontwikkelen

  1. Doorontwikkelen.
   We introduceren of versterken het ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren, zowel van kinderen als van leerkrachten. Zij creëren een rijke en uitdagende leeromgeving en stimuleren samenwerking.

   1. Doorontwikkelen

   We zetten in op: 

   • zoeken naar vormen van gepersonaliseerd leren
   • samenwerken van kinderen, dwars door jaarlagen en scholen heen
   • inzetten van specifieke competenties van medewerkers
   • verschillende manieren van werken met en van kinderen mogelijk maken
   • verschillende leeromgevingen opzoeken buiten de school
   • toewerken naar integrale kindcentra
   • gebruikmaken van de kennis en ervaring binnen mijnplein .


 2. 4.2. Elkaar sterker maken

  1. Elkaar sterker maken. 
   Onze medewerkers zijn onze belangrijkste kracht. We delen al onze kennis, passie en expertise. Over de schoolgrenzen heen. We zijn daarbij solidair en kritisch tegelijkertijd.

   We zetten in op:

   • verantwoordelijkheid geven aan teams en individuele medewerkers
   • kennis delen en verdiepen via alle mogelijke kanalen
   • inzetten van specialisten uit onze organisatie
   • stimuleren van mobiliteit bij medewerkers
   • behouden of werven van medewerkers met competenties en kennis die nog ontbreken
   • inhuren van expertise voor de ontwikkeling van onze medewerkers

 3. 4.3. Verbinding met de wereld

  1. Verbinding met de wereld.
   Salland is de meest directe en vertrouwde omgeving voor onze kinderen. Maar de wereld is groter. mijnplein kijkt daarom naar de wereld buiten Salland. Daar horen ook ontwikkelingen binnen de technologie en op de arbeidsmarkt bij.

   We zetten in op:

   • actief kennismaken met de wereld buiten het eigen dorp, de stad, regio en land
   • samenwerken met partners in kinderopvang en onderwijs, pedagogische opleidingen, jeugdzorg, gemeenten, sport en maatschappelijke organisaties
   • meedenken over en werken aan een duurzaam en perspectiefvol Salland door en voor kinderen
   • verbinding zoeken met de lokale omgeving en die een plek geven in het onderwijsaanbod voor onze leerlingen