Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Voor u ligt het schoolplan van CBS De Veenbrug.

   In dit schoolplan beschrijven we de ambities die we gesteld hebben, ontwikkeling die we willen doormaken en doelen die we met ons onderwijs willen bereiken in de periode tussen 1 augustus 2019 en 31 juli 2023. Het schoolplan zal ook de basis zijn voor het schooljaar ontwikkelplan (SJOP), waarin de ontwikkelingen voor een schooljaar beschreven staan.

   Als basis voor het opstellen van het schoolplan hebben we informatie uit de volgende bronnen gebruikt:

   • het strategisch beleidsplan 2019 – 2023  van stichting ‘Ieder kind telt‘;
   • het strategisch beleidsplan 2019 - 2023 van CBS De Veenbrug
   • het personeelsbeleidsplan van stichting ‘Ieder Kind telt ‘;
   • het bestuurs- en schoolformatieplan;
   • het School Ondersteuning Profiel;
   • Personeelstevredenheidspeiling ‘Succes!spiegel’; 
   • Oudertevredenheidspeiling ‘Succes!spiegel’;
   • Leerlingentevredenheidspeiling ‘Successpiegel’;
   • Cadenza Vaardigheidsmeter;
   • Zien!
   • Rapportage interne audit stichting 'Ieder Kind Telt' d.d. 9 mei 2019;
   • Analyse van opbrengsten methode onafhankelijke toetsen uit het leerlingvolgsysteem ;
   • Persoonlijke gesprekken met leerlingen, ouders en teamleden.


   Het schoolplan zal gedurende de looptijd jaarlijks op deelterreinen worden geëvalueerd bij de schooljaar ontwikkelplannen.
   Aan het einde van de periode zal er een evaluatie van het gehele plan plaats vinden.

   Namens het team van CBS De Veenbrug,

   Martijn Kelder, directeur