Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 4.1. Maatschappelijke orientatie

  1. CBS De Veenbrug

   CBS De Veenbrug is de enige school in het dorp Daarlerveen. Daarmee hebben we een belangrijke verbindende maatschappelijke functie in het dorp.
   Hiervoor werken we samen met o.a. bibliotheek Daarlerveen, KOV Iep, Protestantse gemeente De Schoof, sporthal Daarlerveen, V.V. Daarlerveen, gymvereniging Damas en buurthuis 't Trefpunt. Binnen het buurthuis participeren onze leerlingen in een tal van activiteiten, zoals bijvoorbeeld de nationale Pannenkoekdag voor ouderen en de maandelijkse sjoelochtend voor 65+-ers.
   Verbinding met ouderen creëren we ook een aantal keer per jaar met het project 'Maatjes achter de computer' waarbij leerlingen uit de bovenbouw samen met ouderen achter de computer werken.
   Naast kinderen uit Daarlerveen, bezoeken ook leerlingen uit Vriezenveen, Westerhaar en Vroomshoop onze school.

   Stichting Ieder Kind Telt

   De gemeente Hellendoorn bestaat uit verschillende kernen. Het is een landelijk gebied, gelegen in de Sallandse heuvelrug. Het is een redelijk welvarend gebied met een overwegend traditionele bevolking. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking werkt buiten de gemeente.

   Maatschappelijke ontwikkelingen gaan niet aan de gemeente Hellendoorn voorbij. We zien een toenemende secularisatie, individualisering en technologisering. Landelijk geldt de gemeente Hellendoorn als een sterk vergrijzende gemeente. Veel ouderen trekken naar Hellendoorn, terwijl jongeren zich elders vestigen. Gevolg voor de scholen is een sterk doorzettende terugloop van leerlingen tot 2025.

   Kinderen groeien in de gemeente Hellendoorn op in een veilige en vertrouwde omgeving.

   Vraagstukken als internationalisering en kansengelijkheid staan niet hoog op de agenda.

   De gemeente Hellendoorn kent weinig nieuwe migranten. De integratie verloopt zonder grote problemen. Kinderen worden niet vaak met discriminatie of multiculturele problemen geconfronteerd.

 2. 4.2. Brede bestuurlijke opvatting

  1. Het College van Bestuur van Stichting 'Ieder Kind Telt' heeft een brede bestuurlijke opvatting.
   Naast het aanbieden van onderwijs, is het ook belangrijk het toekomstperspectief binnen de gemeente Hellendoorn te bevorderen.
   De gemeente Hellendoorn wil zich profileren als een aantrekkelijke gemeente voor het vestigen van jonge gezinnen, ook in de buitengebieden.
   De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ vormen mede een belangrijk onderdeel van de lokale samenleving.

   Voor leerlingen die nu op onze scholen zitten, moet er in de toekomst voldoende werkgelegenheid zijn, betaalbare woningen voor starters en doorstromers, toegankelijke zorg, sport- en recreatiemogelijkheden, gevarieerd winkelaanbod en een veilige woonomgeving. Het landschappelijke karakter van de gemeente moet behouden blijven.

   Het CvB werkt, om bovenstaande te bereiken, samen met diverse maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid in de gemeente hoog te houden. De afgelopen jaren is de totale bevolking in de gemeente gelijk gebleven, maar het aantal kinderen is drastisch gedaald. Door samenwerking tussen organisaties en gemeente is het mogelijk de doorzettende leerlingen krimp en de stijgende ouderen populatie in goede banen te leiden.